กิจกรรมพิเศษ ทพ.เรืองยศ อ่อนสอาด จัดงาน ''เฟช เซ็นเตอร์ คอนฟิเด้นซ์ อิน เฟช แอน สไมล์"

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Dailynews วันที่ 25 มิ.ย. 2558

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Siamrath วันที่ 28 มิ.ย. 2558 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ ASTV Manager Daily วันที่ 29 มิ.ย. 2558

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Dailynews วันที่ 30 มิ.ย. 2558

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Naewna วันที่ 30 มิ.ย. 2558

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Siamdara วันที่ 30 มิ.ย. 2558

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Bannmueng วันที่ 1 ก.ค. 2558