เปิดตัว Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอมยิ้ม
October 09, 2015
News Clipping
วุ้นเส้น - วิริฒิพา ภักดีประสงค์ แย้มนาม  จับมือกับทีมแพทย์และผู้บริหาร ได้แก่ ทพ.เรืองยศ อ่อนสอาด, ทพญ.สุนิสา หะรินสุต, พญ.อตินุช ดวงแก้ว ภก.ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทรานนท์ เปิด Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอมยิ้ม - ภาพยนตร์บันเทิง : Sep 15-28, 2015
อ่านเพิ่มเติม
Face Center Confidence in Face & Smile
October 08, 2015
News Clipping
Face Center ได้ผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมชั้นสูง (Invisalign) เข้ากับเทคโนโลยีการดูแลผิวพรรณ และวิทยาการแห่งศาสตร์ชะลอวัย - Cosmopolitan : Aug, 2015
อ่านเพิ่มเติม
Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม
October 08, 2015
News Clipping
เผยนวัตกรรมปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟันแบบ Invisalign พร้อมด้วยการดูแลผิวพรรณ Skin Esthetic และเวชศาสตร์ชลอวัย Anti-Aging เพื่อความงามแบบองค์รวม สนองความต้องการเฉพาะบุคคล โดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม - พลอยแกมเพชร : Aug 31, 2015
อ่านเพิ่มเติม
Face Center การแพทย์ล้ำสมัยเพื่อความงาม
October 08, 2015
News Clipping
Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม เผยนวัตกรรมปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟันแบบ Invisalign พร้อมด้วยการดูแลผิวพรรณ Skin Esthetic และเวชศาสตร์ชลอวัย Anti-Aging เพื่อความงามแบบองค์รวม สนองความต้องการเฉพาะบุคคล โดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม - I Do : Aug, 2015
อ่านเพิ่มเติม
โครงหน้าเป๊ะได้ด้วยการจัดฟัน
October 08, 2015
News Clipping
สาเหตุที่ผู้หญิงจัดฟันเยอะกว่าผู้ชาย เพราะว่าผู้ชายโตช้ากว่า สังเกตุเด็กผู้หญิงจะเริ่มจัดฟันเมื่อเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น แต่เด็กผู้ชายยังไม่โต ความสวยของเด็กผู้หญิงจะทำให้เข้ามาหาหมอจัดฟันได้เร็วกว่า - Sep, 2015
อ่านเพิ่มเติม
Face Center ปรากฏการณ์ใหม่ของศาสตร์ทางการแพทย์ล้ำสมัย
October 08, 2015
News Clipping
Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม เผยนวัตกรรมปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟัน พร้อมดูแลผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย - Cosmopolitan : Sep, 2015
อ่านเพิ่มเติม