ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท
สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อโศก กรุงเทพ (MSc. inAnti-aging and Regenerative Medicine)
 
การศึกษาหลังปริญญา
Diplomate American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, A4M, USA.
Certificate of Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, USA
Certificate of Attendance 17th and 18th Annual World Congress on Anti-Aging Medicine and Biomedical Technologies, Las Vegas, Nevada, USA.
Certificate of Attendance 1st and 2nd International Bangkok Congress of Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM)
Certificate of CME Participation in The Conference
- Hair-in & Hair-Out
- All about Acne
- All about Melasma
- Laser and Aesthetic Skin Therapy 

Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Certificate of Training Bio-Identical Hormone Replacement Therapy, A4M and Bangkok Compounding Pharmacy.
Attendance seminar “Mystery behind Genetics of Food Intolerance” Julian Kirby, PhD. Rapport Co., Ltd.
Attendance seminar “Dietary Supplementation”, Natural Clinician TM, by Stephen Holt, MD. Ph.D.
Certificate of Restylane Training, Q-MED AB.
ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด จากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย (รุ่นที่ 5)
ประกาศนียบัตรโฮมีโอพาธีย์บำบัดทางเลือกรักษาโรค กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ         
Laser Treatment, Filler injection
Anti-Aging and Regenerative Medicine
Functional Medicine
Food allergy

ภาษา
อังกฤษ, ไทย