เรามีความสุขที่ทำให้คนไม่แก่ มีความสวย คงทน สุขภาพดี

ปริญญาตรี 
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2010)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (2013)

การเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย 

ภาษา
ไทย 
ภาษาอังกฤษ