"ประทับใจในความใส่ใจ และความชำนาญของทีมแพทย์ และการบริการของพนักงานทุกๆคนมากๆครับ" คุณศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม

ความคิดเห็นลูกค้า อื่นๆ

คุณศศิธร ศิริโท

"หน้าดูสว่าง สถานที่สะอาด เป็นส่วนตัว" คุณเก๋

อ่านเพิ่มเติม