Face Center ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม

นับป็นมิติใหม่ของวงการเสริมความงามเมืองไ­ทยที่ได้ ผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมขั้นสูง Invisalign (อินวิสไลน์) เพื่อช่วยปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟัน

CORPORATE FACE CENTER BANGKOK

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ด้านการจัดฟันเพื่อความงาม และจากวิสัยทัศน์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์คว­ามต้องการของผู้ที่มีความสนใจที่จะปรับปรุ­งใบหน้าให้สวยขึ้น

Invisalign Clincheck การจัดฟันใส อินวิสไลน์ (Face Center Bangkok)

Face Center - ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงาม ใบหน้าและรอยยิ้ม

เฟซ เซ็นเตอร์ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของวงการเสริมคว­ามงามในประเทศไทย ที่เน้นวิทยาการอันทันสมัย ควบคู่กับความชำนาญของทีมแพทย์ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามบนใบหน้า และรอยยิ้ม