Face Center - ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงาม ใบหน้าและรอยยิ้ม

เฟซ เซ็นเตอร์ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของวงการเสริมคว­ามงามในประเทศไทย ที่เน้นวิทยาการอันทันสมัย ควบคู่กับความชำนาญของทีมแพทย์ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามบนใบหน้า และรอยยิ้ม