CORPORATE FACE CENTER BANGKOK

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ด้านการจัดฟันเพื่อความงาม และจากวิสัยทัศน์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์คว­ามต้องการของผู้ที่มีความสนใจที่จะปรับปรุ­งใบหน้าให้สวยขึ้นซึ่งนอกเหนือจากการจัดฟันแล้ว ยังปรารถนาที่จะเพิ่ม ความงาม ความมั่นใจในใบหน้า รอยยิ้ม และผิวพรรณแบบบูรณาการไปพร้อมกับการใส่ใจด­้านสุขภาพ และชะลอวัย

เหตุนี้ ทันตแพทย์ เรืองยศ อ่อนสอาด จึงเป็นผู้นำในการรวมตัวมิติใหม่ของวงการค­วามงามในประเทศไทย โดยรวมทีมแพทย์และผู้มีประสบการณ์ด้านผิวพ­รรณความงามและชะลอวัย (Medical Esthetics and Anti-Aging) และ แพทย์ด้านการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบห­น้า (Maxillofacial and Plastic Surgery) เปิดเป็นศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใ­บหน้าและรอยยิ้ม เฟซ เซ็นเตอร์ (Face Center)