FACE CENTER (CONFIDENCE IN FACE & SMILE)

เฟซ เซ็นเตอร์ ศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม นับเป็นมิติใหม่ของวงการเสริมความงามเมืองไทย ที่ได้ผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมขั้นสูง Invisalign (อินวิสไลน์) เพื่อช่วยปรับหน้าสวยด้วยการจัดฟัน เข้ากับเทคโนโลยีล้ำหน้าด้านการดูแลผิวพรรณ (Skin Esthetics) ผนวกกับวิทยาการแห่งเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) สนองความต้องการเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้มให้สวย เป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ควบคู่กับความชำนาญของทีมแพทย์ หลากสาขาทั้งทีมทันตแพทย์ด้านการจัดฟันใส (Invisalign) ระดับ Diamond Provider แพทย์ด้านการศัลยกรรม กระดูกขากรรไกรและใบหน้าและเสริมความงาม และทีมแพทย์ American Board ที่มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณความงามและชะลอวัย ที่จะทำให้ใบหน้าและรอยยิ้มงดงาม มีอัตลักษณ์ในแบบตัวเอง

เหตุนี้ ทันตแพทย์เรืองยศ อ่อนสอาด จึงเป็นผู้นำในการรวมตัวมิติใหม่ของวงการความงามในประเทศไทย โดยรวมทีมแพทย์และผู้มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณความงามและชะลอวัย (Medical Esthetics and Anti-Aging) และ แพทย์ด้านการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial and Plastic Surgery) เปิดเป็นศูนย์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม เฟซ เซ็นเตอร์ (Face Center)

เฟซ เซ็นเตอร์มีปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรผ่านคุณค่า TRUSTอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม ที่ เฟซ เซ็นเตอร์

เฟซเซ็นเตอร์นับเป็นมิติใหม่ของวงการเสริมความงามในประเทศไทยที่เน้นวิทยาการอันทันสมัยควบคู่กับความชำนาญของทีมแพทย์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามบนใบหน้าและรอยยิ้ม

เรามีทีมทันตแพทย์ด้านการจัดฟันใส (Invisalign) ระดับ Diamond Provider และทีมแพทย์ American Board ที่มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณความงามและชะลอวัยอีกทั้งยังมีแพทย์ด้านการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

ในด้านวิทยาการที่ทันสมัยเราเลือกใช้เครื่องมือทางการแพทย์มาตรฐานความงามระดับนานาชาติ

สำหรับการปรับรูปหน้าเฟซเซ็นเตอร์มีทั้งทีมแพทย์และทันตแพทย์ที่ทำงานร่วมกัน สามารถตรวจวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าได้ตั้งแต่ชั้นโครงกระดูกด้วยการ X-Ray 3 มิติและด้วยเครื่อง CT Scan และประเมินเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue) ด้วยโดยการถ่ายภาพผิวหนังชั้นบนด้วยเครื่อง Morpheus 3D รวมทั้งเครื่อง Intra Oral Scan (3 Shape 3D) ซึ่งทำหน้าที่แสดงสภาวะช่องปากทั้งเหงือกและฟันโดยแสดงผลเป็น 3 มิติเช่นกันแล้วนำมาประมวลผลร่วมกัน

นอกจากนี้ เฟซ เซ็นเตอร์ ยังมีทีมแพทย์ทั้งด้านผิวพรรณความงามและชะลอวัยรวมถึงเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ ที่ช่วยกันวางแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพโภชนาการและอาหารเสริมให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการเฉพาะบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพดีกระปรี้กระเปร่าอ่อนเยาว์จากภายในและส่งผลมาสู่ภายนอกในที่สุด

เฟซ เซ็นเตอร์ ยึดถือหลักบริหารงานและดำเนินการทำงานร่วมกัน มีผู้เข้ารับบริการเป็นศูนย์กลางโดยความร่วมมือจากทีมแพทย์และทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวินิจฉัยความสวยงามของใบหน้า (Facial Esthetic Analysis) ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ภายใต้การคำนึงถึงค่ามาตรฐานความสวยงามตามรูปร่างของใบหน้าแต่ละเชื้อชาติ (Facial Esthetic Norms) และความเข้าใจถึงแนวโน้มของความนิยมตามยุคสมัยสร้างสรรค์ การรักษาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อมอบผลการรักษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี

กล่าวโดยสรุปคือ องค์ประกอบของการรักษาที่สำคัญในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสวยงาม ของใบหน้าและรอยยิ้มต้องมีการรักษาวางแผนอย่างเป็นองค์รวมและมีขั้นตอนโดยอาศัยบุคลากรทั้งทีมแพทย์และทันตแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกันคือจะทำให้เกิดความสวยงามที่เป็นที่ยอมรับ (Acceptable) และสามารถวัดค่าได้ (Measurable) เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์อย่างชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของผู้มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงความสวยงามของใบหน้าและรอยยิ้ม

อัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม ที่ เฟซ เซ็นเตอร์

มากกว่าทักษะประสบการณ์ในระดับสูงของบุคลากรนวัตกรรมเทคโนโลยีห้องแล็ปที่ทันสมัยแล้ว เฟซ เซ็นเตอร์ ยังคัดสรรเครื่องมือต่างๆที่ทรงประสิทธิภาพจากทุกมุมโลกเพื่อคุณภาพสูงสุดในการปรนนิบัติผู้เข้ารับบริการ ทั้งในส่วนของการทำเลเซอร์และทรีทเม้นท์ต่างๆ มอบความผ่อนคลายและความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยห้องพิเศษที่จัดแต่งสวยงามสูงด้วยรสนิยมและบริการชั้นเลิศ

เชิญรับบริการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าและค่าความงามโดยทีมแพทย์ (ยกเว้นค่าบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์)

อัตลักษณ์ความงามที่เป็นตัวเอง