ผู้บริหาร

 • 1. ทันตแพทย์ เรืองยศ อ่อนสอาด - Chairman / Managing Director
 • 2. นางสาววิภาวดี อ่อนสอาด- Deputy Managing Director
 • 3. ทันตแพทย์หญิง สุนิสา หะริณสุต - Executive Dental Director
 • 4. ทันตแพทย์หญิง มณูญ ดุจหนึ่งคุณากร- Executive Medical Consultant
 • 5. ภก ดร. กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ - Executive Medical Consultant
 • 6. แพทย์หญิง อตินุช ดวงแก้ว - Executive Medical Director
 • 7. แพทย์หญิง ทันตแพทย์หญิง กรรณิกา ชูเกียรติมั่น - Executive Dental Consultant
 • 8. ทันตแพทย์หญิง รินทร์ลภัส ศรีปีติโรจน์ - Executive Invisalign Consultant
 • 9. ทันตแพทย์หญิง สิริณธร เอกวงศ์ศุภศาล - Executive Invisalign Consultant
 • 10. นางวิริฒิพา แย้มนาม- Executive Public Relation Director
 • 11. นายชาคริต แย้มนาม - Executive Public Relation Consultant

วิสัยทัศน์

เราก่อตั้ง เฟซ เซ็นเตอร์ ด้วยความมุ่งมั่นในการผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมขั้นสูง และวิทยาการอันก้าวล้ำด้านการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้มอย่างเป็นองค์รวมเพื่อสร้างความมั่นใจในใบหน้าและรอยยิ้มของผู้รับบริการ

 

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นให้บริการอย่างบูรณาการเพื่อตอบสนองการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้มเฉพาะบุคคลด้วยการผสานนวัตกรรมทางทันตกรรมขั้นสูง Invisalign การจัดฟันใสเข้ากับเทคโนโลยีลำหน้าด้านการดูแลผิวพรรณ ผนวกด้วยวิทยาการแห่งอนาคตด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหน้า และศิลปะของการทำศัลยกรรมตกแต่ง ด้วยทีมทันตแพทย์ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ระดับสูง เพื่อสร้าง เฟซ เซ็นเตอร์ ให้เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความงามใบหน้าและรอยยิ้ม